BO MYSŁOWICE

plik foto id: 1500006876

Ogłoszenie wyników głosowania

Na podstawie  art. 5a oraz art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. Poz. 713 z późn. zm) oraz § 5 załącznika do uchwały nr LVI/1065/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4039) oraz Uchwały nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego (z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE 

przekazuje do publicznej wiadomości wyniki głosowania mieszkańców w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok:

DZIELNICA KOSZT ZADANIA NAZWA ILOŚĆ GŁOSÓW
Bończyk-Tuwima 116 000,00 zł Budowa Alei Parkowej Parku Bończyka 293
Brzezinka 18 330,00 zł Kompleks rekreacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży 113
Brzezinka 122 259,00 zł Rewitalizacja parku w centrum dzielnicy Brzezinka 79
Brzęczkowice i Słupna 169 000,00 zł Skatepark: Reaktywacja 281
Brzęczkowice i Słupna 162 000,00 zł Wyspa Słupecka 125
Brzęczkowice i Słupna 42 000,00 zł Łąka Brzęczkowice 47
Dziećkowice 102 273,00 zł Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dziećkowice 337
Dziećkowice 102 273,00 zł Stawiamy na bezpieczeństwo – Dzielnica Dziećkowice 51
Janów Miejski - Ćmok 175 583,00 zł Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki wraz z modernizacją infrastruktury sanitarnej w SP3 261
Kosztowy 98 400,00 zł Monitoring – Kosztowy 368
Kosztowy 107 022,30 zł Ogrodzenie boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą w Dzielnicy Kosztowy 351
Krasowy 110 260,00 zł Remont ulicy PCK-bocznej (tzw. Przetnica ) na odcinku od nr 87 do nr 125 oraz od 127F do nr 443 279
Krasowy 107 000,00 zł Budowa chodnika dojście do ZSP nr 4 159
Larysz-Hajdowizna 68 000,00 zł[1] Park kieszonkowy 48
Larysz-Hajdowizna 61 438,50 zł Inteligentny monitoring dzielnicowy – bezpieczny Larysz 42
Ławki 60 500,00 zł Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytami ażurowymi wzdłuż drogi gminnej ul. Kasprowicza w dzielnicy Ławki 81
Ławki 60 050,00 zł Budowa boiska do siatkówki plażowej 48
Morgi 82 681,00 zł Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II 101
Mysłowice-Centrum 156 000,00 zł Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej 200
Piasek   NIE WYŁONIONO ZADANIA
Stare Miasto 87 000,00 zł Mysłowice Alternatywnie – Starówka 118
Stare Miasto 80 000,00 zł Rewitalizacja schronu przeciwlotniczego w Parku Zamkowym 66
Szopena - Wielka Skotnica   NIE WYŁONIONO ZADANIA
Wesoła 147 950,07 zł PAKERplac- siłownia jakiej nie widział nikt! 259
Wesoła 147 000,00 zł Kontenery Kultury 214
Wesoła 146 000,00 zł Remont chodnika oraz wykonanie miejsc parkingowych wraz z urządzeniem terenu przy ulicy 11 Listopada w dzielnicy Wesoła 121
Wesoła 36 900,00 zł Wybieg dla psów 77
Liczba głosów ważnych: 4119

[1] Skierowany do realizacji może zostać tylko ten projekt, który w głosowaniu uzyska minimum 50 głosów.
[2] „7) których koszt realizacji pojedynczej propozycji zadania w dzielnicy jest niższy niż dwa tysiące pięćset złotych lub wyższy niż 80% całości środków,”
[3] „10. Do realizacji w dzielnicy może zostać skierowane więcej niż jedno zadanie pod warunkiem, że jego wartość nie przekroczy 60% kwoty pozostałej z wyłonienia pierwszego zadania”

Zgodnie z §3 ust. 4 pkt 7 oraz §5 ust. 10 Załącznika do uchwały Nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, na podstawie ww. listy projektów przyznaje się środki niezbędne do realizacji zadania, w kolejności od projektu o największej liczbie głosów w dzielnicy, aż do wyczerpania puli środków.

W związku z powyższym, do realizacji w poszczególnych dzielnicach skierowano następujące projekty zadań:

DZIELNICA KOSZT ZADANIA NAZWA
Bończyk-Tuwima 116 000,00 zł Budowa Alei Parkowej Parku Bończyka
Brzezinka 18 330,00 zł Kompleks rekreacyjno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży
Brzęczkowice i Słupna 169 000,00 zł Skatepark: Reaktywacja
Dziećkowice 102 273,00 zł Budowa strefy relaksu dla młodzieży i dorosłych w Parku Dziećkowice
Janów Miejski - Ćmok 175 583,00 zł Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki wraz z modernizacją infrastruktury sanitarnej w SP3
Kosztowy 98 400,00 zł Monitoring – Kosztowy
Krasowy 110 260,00 zł Remont ulicy PCK-bocznej (tzw. Przetnica) na odcinku od nr 87 do nr 125 oraz od 127F do nr 443
Ławki 60 500,00 zł Budowa rowu przydrożnego otwartego oraz przebudowa rowu przydrożnego otwartego z umocnieniem płytami ażurowymi wzdłuż drogi gminnej ul. Kasprowicza w dzielnicy Ławki
Morgi 82 681,00 zł Park Morgi - Ścieżka aktywności ruchowej etap II
Mysłowice-Centrum 156 000,00 zł Rozbudowa Dzielnicowego Centrum Rekreacji Pokoleniowej
Stare Miasto 87 000,00 zł Mysłowice Alternatywnie – Starówka
Wesoła 147 950,07 zł PAKERplac- siłownia jakiej nie widział nikt!
  1 323 977,07 zł Łączna wartość wyłonionych zadań

 

Podsumowując:

  1. Liczba projektów zadań poddanych pod głosowanie w piątej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego: 25
  2. Liczba głosów zarejestrowanych za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej mbo.myslowice.pl: 4536
  3. Liczba głosów odrzuconych - nieważnych: 417
  4. Liczba głosów ważnych: 4119
  5. Liczba wyłonionych projektów zadań do realizacji : 12

Z up. PREZYDENTA MIASTA
DYREKTOR
Kancelarii Prezydenta Miasta
(-) Michał WOŹNICZKO