Punkt MBO

WYKAZ PUNKTÓW MBO


1.     Szkoła Podstawowa Sportowa, ul. Gwarków 1

2.     Przedszkole nr 8, ul. Gwarków 22

3.     Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Piastowska 7

4.     Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Grunwaldzka 7

5.     Mysłowicki Ośrodek Kultury, ul. Laryska 5

6.     Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Armii Krajowej 30

7.     II Liceum Ogólnokształcące, ul. Mikołowska 3

8.     Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Adama Mickiewicza 6-8

9.     Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Górnicza 4

10.  Przedszkole nr 9, ul. Różyckiego 10J

11.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Mikołowska 44

12.  Szkoła Podstawowa nr 3, ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 6

13.  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wielka Skotnica 84a

14.  Przedszkole nr 20, ul. Gabrieli Zapolskiej 1

15.  Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Wielka Skotnica 2

16.  Przedszkole nr 13, ul. Armii Krajowej 19

17.  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1, ul. Gen. Jerzego Ziętka 116

18.  Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi, ul. Ks. Kard. Augusta Hlonda 14

19.  Zespół Szkół Specjalnych, ul. Bernarda Wały 4

20.  Przedszkole nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Franciszka Kawy 4

21.  Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Mikołaja Reja 28

22.  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4, ul. PCK 209 b

23.  Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Kosztowska 46

24.  Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Jerzego Chromika 3

25.  Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Długa 92

26.  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3, ul. Laryska 101

27.  Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2, ul. Józefa Wybickiego 79

28.  Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Jana Dzierżonia 26

29.  Dom Katechetyczny, ul. Murckowska 147

30.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Pocztowa 20

31.  Szkoła Podstawowa nr 14, ul. 3-go Maja 19

32.  Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1

33.  Biuro Obsługi Mieszkańca w  C.H. Quick Park, ul. Katowicka 64