Aktualności

Mysłowicki Budżet Obywatelski - Koniec trybu odwoławczego!

Mysłowicki Budżet Obywatelski - Koniec trybu odwoławczego!

Zakończenie trybu odwoławczego!


Zgodnie z harmonogramem trzeciej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, na dzień 18.06.2018r. przypada termin zakończenia trybu odwoławczego.

Jeszcze tylko dziś można odwołać się od wyniku weryfikacji!

Przypominamy!

  • W ramach trybu odwoławczego istnieje możliwość dokonania korekty propozycji zadania bez konieczności ponownego składania formularza i listy poparcia.
  • Tryb odwoławczy jest nie krótszy niż 7 dni.
  • Po zakończeniu trybu odwoławczego Prezydent podaje do publicznej wiadomości listę obejmującą zadania odrzucone i przyjęte pod głosowanie, z uwzględnieniem ewentualnego połączenia propozycji zadań. Lista publikowana jest na stronie internetowej MBO oraz stronie internetowej miasta Mysłowice w terminie do 7 dni od zakończenia trybu odwoławczego.
  • Lista zadań odrzuconych podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.

 

Szczegóły trzeciej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego dostępne są tutaj.

Harmonogram trzeciej edycji dostęny jest tutaj.

powrót