Aktualności

LISTA ZADAŃ PRZYJĘTYCH I ODRZUCONYCH - MBO - EDYCJA TRZECIA

LISTA ZADAŃ PRZYJĘTYCH I ODRZUCONYCH - MBO - EDYCJA TRZECIA

Na podstawie zarządzenia nr 650/17 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok,

 

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

 

 

informuje o zakończeniu weryfikacji propozycji zadań zgłoszonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego tegorocznej edycji oraz przekazuje do publicznej wiadomości listę obejmującą zadania przyjęte pod głosowanie oraz zadania odrzucone.

 

Lista zadań przyjętych i odrzuconych stanowi załącznik do niniejszej informacji (odnośnik znajduje się pod komunikatem).

 

Wnioskodawcom przysługuje prawo do  złożenia odwołania w ramach trybu odwoławczego przewidzianego w §4 ust. 13-16 załącznika do nr 650/17 Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok, w terminie do dnia 18 czerwca 2018 r.

 

Ostateczna lista zadań zakwalifikowanych do głosowania opublikowana zostanie w terminie do 7 dni od zakończenia trybu odwoławczego.

WYNIKI - LISTA

powrót