BO MYSŁOWICE

Lista osób do kontaktu w trakcie trwania naboru propozycji zadań
do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok

 

Lp. Nazwa wydziału Urzędu Miasta Mysłowice Dane kontaktowe
1 Kancelaria Prezydenta Miasta Daria Morawska
telefon: 32 31-71-177 nr wew.: 177
Aleksandra Kamińska
telefon: 32 31-71-185 nr wew.: 185
nr pokoju: 225
2 Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Eugeniusz Lelonek
telefon: 32 31-71-160 nr wew.: 160
nr pokoju: 005
3 Wydział Infrastruktury Miejskiej Tadeusz Witański
telefon: 32 31-71-206 nr wew.: 206
nr pokoju: 110A
Sylwia Główka
telefon: 32 31-71-392 nr wew.: 392
nr pokoju: 0003D
Anna Ostrowska
telefon: 32 31-71-206 nr wew.: 206
nr pokoju: 0003D
4 Wydział Architektury, Planowania i Strategii Katarzyna Letki-Plewniak
telefon: 32 31-71-157 nr wew.: 157
nr pokoju: 107
5 Wydział Budownictwa Wojciech Adamski
telefon: 32 31-71-322 nr wew.: 322
nr pokoju: 111
6 Wydział Gospodarki Nieruchomościami Gabriela Mulczyk
telefon: 32 31-71-347 nr wew.: 347
nr pokoju: 407
7 Wydział Geodezji Bogdan Rąpała
telefon: 32 31-71-399 nr wew.: 399
nr pokoju: 313
8 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Marzena Borek-Bubula
telefon: 32 31-71-344 nr wew.: 344
nr pokoju: 325
9 Wydział Edukacji Aneta Soboń-Kojder
telefon: 32 31-71-164 nr wew.: 164
nr pokoju: 315
10 Wydział Ochrony Środowiska Sara Siegmund
telefon : 575-001-992 (ul. Strumieńskiego 5)
Anna Komada
telefon: 575-001-992 (ul. Strumieńskiego 5)
Mariola Piś
telefon: 575-001-662 (ul. Strumieńskiego 5)
Adrian Piwowarczyk
telefon: 533-735-347 (ul. Strumieńskiego 5)
11 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Natalia Kucharz Wycisk
telefon: 32 31-71-179 nr wew.:179
nr pokoju: 323
12 Wydział Zamówień Publicznych Agnieszka Osyra
telefon: 32 31-71-259 nr wew.: 259
nr pokoju: 305
13 Wydział Administracji Drogowej Ewelina Kubień
telefon: 32 22-21-311 nr wew.: 311
nr pokoju: 1 (ul. Strażacka 7)
Szymon Bujoczek
telefon: 32 22-21-259 nr wew.: 311
nr pokoju: 1 (ul. Strażacka 7)
14 Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Piotr Antoniak
telefon: 47 85-10-943 nr wew.: 493 (ul. Mikołowska 50m)