BO MYSŁOWICE

Lista osób do kontaktu w trakcie trwania naboru propozycji zadań
do Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok

Lp. Nazwa wydziału Urzędu Miasta Mysłowice Dane kontaktowe
1 Kancelaria Prezydenta Miasta Daria Morawska telefon: 32 31-71-177 nr wew.: 177 nr pokoju: 110A
Aleksandra Kamińska telefon: 32 31-71-185 nr wew.: 185 nr pokoju: 225
2 Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Eugeniusz Lelonek telefon: 32 31-71-160 nr wew.: 160 nr pokoju: 005
3 Wydział Infrastruktury Miejskiej Tadeusz Witański telefon: 32 31-71-12-06 nr pokoju:  003C
Anna Ostrowska telefon:32 31-71-136 nr wew.: 136 nr pokoju:  110A
4 Wydział Architektury, Planowania i Strategii Szymon Jawor telefon: 32 31-71-214 nr wew.: 214 nr pokoju: 108B
Bożena Zając telefon: 32 31-71-157 nr wew.: 157 nr pokoju: 107
5 Wydział Budownictwa Wojciech Adamski telefon: 32 31-71-322 nr wew.: 322 nr pokoju: 111
6 Wydział  Gospodarki Nieruchomościami Gabriela Mulczyk telefon: 32 31-71-347 nr wew.: 347 nr pokoju: 407
Elżbieta Idźkiewicz telefon: 32 31-71 -236 nr wew.:236 nr pokoju:311
7 Wydział Geodezji Łukasz Dera telefon: 32 31-71-350 nr wew.: 350 nr pokoju:217
Bogdan Rąpała telefon:32 31-71-399  nr wew.: 399 nr pokoju: 313
8 Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Aleksandra Lubowiecka telefon: 32 31-71-309 nr wew.: 309 nr pokoju: 325
9 Wydział Edukacji Aneta Soboń-Kojder telefon: 32 31-71-164 nr wew.: 164 nr pokoju: 315
10 Wydział Ochrony Środowiska Sara Siegmund telefon : 575-001-992 (ul. Strumieńskiego 5)
Adam Piwowarczyk telefon: 533-735-347 (ul. Strumieńskiego 5)
11 Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Agnieszka  Stec telefon: 32 31-71-179  nr wew.:217 nr pokoju: 322
12 Wydział Zamówień Publicznych Lidia Łukowicz telefon: 32 31-71-259 nr wew.: 259 nr pokoju: 305
13 Wydział Administracji Drogowej Mateusz Żołnowski telefon:575-001-899  nr pokoju: B2 (ul. Strażacka 7)
14 Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Piotr Antoniak telefon: 47 85-10-943 nr wew.: 943 (ul. Mikołowska 50m)
Jolanta Abramowicz telefon: 47 85-10-944 nr wew.: 944 (ul. Mikołowska 50m)