HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Składanie przez mieszkańców propozycji zadań
Składanie przez mieszkańców propozycji zadań

Propozycję zadania może złożyć każdy mieszkaniec Mysłowic, który ukończył 15 rok życia. Aby to zrobić wystarczy wypełnić i złożyć krótki formularz zgłoszeniowy dostępny w Urzędzie Miasta, w wyznaczonych Punktach MBO i na stronie MBO. Zadanie musi zostać poparte przez co najmniej 15 mieszkańców Mysłowic, którzy ukończyli 15 rok życia.

Weryfikacja propozycji zadań
Weryfikacja propozycji zadań

Wszystkie złożone propozycje zadań zostaną zweryfikowane pod kątem poprawności formalnej, prawnej i technicznej. Sprawdzony zostanie również kosztorys przedsięwzięcia – środki na realizację zadania nie mogą przekraczać budżetu MBO.

Ogłoszenie zadań do realizacji
Ogłoszenie zadań do realizacji

Wszystkie zadania, które przeszły pozytywnie etap weryfikacji wezmą udział w głosowaniu. Głosować można listownie, w Punktach MBO oraz elektronicznie. Każdy mieszkaniec Mysłowic, który ukończył 15 rok życia może oddać jeden głos na wybrane przez siebie zadanie.

Po podliczeniu głosów publikowana jest lista zadań
Po podliczeniu głosów publikowana jest lista zadań

Po podliczeniu głosów publikowana jest lista zadań przeznaczona do realizacji. Do publicznej wiadomości podaje się szczegółowe zestawienie z przebiegu głosowania wraz z informacją o wynikach.

Miasto realizuje zwycięskie projekty
Miasto realizuje zwycięskie projekty

Na podstawie listy zwycięskich zadań wskazuje się wydziały lub miejskie jednostki organizacyjne właściwe do realizacji określonych przedsięwzięć.

Zobacz harmonogram