Mysłowicki Budżet Obywatelski

logo Mysłowicki Budżet Obywatelski

WITAMY W APLIKACJI DO GŁOSOWANIA

NA PROJEKTY ZGŁOSZONE DO CZWARTEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Głosowanie Internetowe będzie możliwe
od godziny 00:00 w dniu 16 września 2019 r.
do godziny 24:00 w dniu 23 września 2019 r.

WAŻNE INFORMACJE

PRZEJDŹ DO GŁOSOWANIA

Dla osób nieposiadających dostępu do sieci Internet i telefonii komórkowej uruchomione zostaną stacjonarne punkty głosowania, umożliwiające oddanie głosu przy pomocy elektronicznej karty do głosowania:

 • Urząd Miasta Mysłowice
  ul. Powstańców 1,
  41-400 Mysłowice,
  Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Dialogu pokój 225,
  Pon - Pt zgodnie z godzinami urzędowania


 • Mysłowicki Ośrodek Kultury
  ul. Laryska 5,
  41-404 Mysłowice-Brzezinka
  Pon - Pt 12:00-20:00

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Prezydent Miasta Mysłowice, działając przy pomocy Urzędu Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1, jako Administrator Danych Osobowych pozyskiwanych w procesie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego informuje, że:

 • dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury głosowania w Mysłowickim Budżecie Obywatelskim;
 • dane osobowe pozyskiwane w procesie głosowania w Mysłowickim Budżecie Obywatelskim będą przechowywane zgodnie z terminem ustalonym dla tego typu dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych - Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67);
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym/ umownym ani warunkiem zawarcia umowy;
 • osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże nie podanie wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie głosowania w Mysłowickim Budżecie Obywatelskim;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: 32 31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE