BO MYSŁOWICE

plik foto id: 1500012414

Dziękujemy za udział w głosowaniu

Głosowanie internetowe było możliwe od godziny 00:00 w dniu 20 września 2021 r. do godziny 24:00 w dniu 27 września 2021 r.

Aktualnie trwa weryfikacja oddanych głosów.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Uchwały nr IX/133/19 Rady Miasta

Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 372/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfkacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

informuje o zakończeniu trybu odwoławczego przewidzianego w regulaminie szóstej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną listę projektów przyjętych pod głosowanie i odrzuconych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. Lista projektów odrzuconych podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.

OGŁOSZENIE PO ODWOŁANIU.pdf

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz Uchwały nr IX/133/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 372/21 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw weryfikacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE 

informuje o zakończeniu etapu weryfikacji i oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych szóstej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazuje do publicznej wiadomości listę projektów przyjętych i odrzuconych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Po zakończeniu weryfikacji zgłoszonych projektów zadań i ogłoszeniu listy projektów przyjętych
i odrzuconych, wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od wyniku weryfikacji
do Prezydenta, pisemnie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy projektów.

W ramach trybu odwoławczego wnioskodawca ma prawo do dokonania modyfikacji projektu,
jedynie w zakresie uchybień nie zmieniających istoty danego projektu, wykazanych przez Zespół
ds. weryfikacji, bez konieczności ponownego składania formularza i listy poparcia.

Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.

Po zakończeniu trybu odwoławczego, Prezydent podaje do publicznej wiadomości listę obejmującą projekty odrzucone i przyjęte pod głosowanie, z uwzględnieniem ewentualnego połączenia projektów zadań. Lista projektów odrzuconych podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.

OGŁOSZENIE MBO Z TABELĄ.pdf

Ważne informacje

 • Jak złożyć projekt w Mysłowickim Budżecie Obywatelskim?
 • Masz pomysł na działanie lub inwestycję w swojej dzielnicy?
 • A może chcesz aby odmieniło się Twoje ulubione miejsce w mieście?
 • Jak to zrobić?
 • Sprawdź zasady Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego w tej edycji (dokumenty do pobrania).
 • Pobierz formularz (dokumenty do pobrania) w wybranym formacie.
 • Dokładnie wypisz wszystkie pola formularza. Przelicz koszty! Sprawdź ile można przeznaczyć
  na zadanie w danej dzielnicy!
 • Załącz oświadczenie (także znajdziesz je w dokumentach do pobrania) jeśli twój projekt dotyczy jednostki miejskiej (szkoły, przedszkola itp.).
 • Skompletuj załączniki, opracuj mapkę planowanej inwestycji, zrób zdjęcia itp.
 • Zbierz wymagane podpisy na liście poparcia.
 • Złóż wniosek!

Zgłaszanie projektów

 • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1
  (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice).
 • osobiście, w Urzędzie Miasta Mysłowice lub za pomocą skrzynki podawczej w Biurze Obsługi Mieszkańca.
 • drogą elektroniczną, na adres mbo@myslowice.pl, w formie skanów oryginalnych i podpisanych dokumentów.

Proste? Do dzieła! Twoja dzielnica czeka na Twój pomysł!

Koniecznie sprawdź harmonogram Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego!
Masz pytania? Napisz! Wkrótce zorganizujemy dla Ciebie warsztaty!

Harmonogram

I warsztat 28.06.2021
Otwarcie naboru 19.07.2021
II warsztat 19.07-09.08.2021
Zakończenie naboru 09.08.2021
Zakończenie oceny złożonych formularzy 27.08.2021
Publikacja list (przyjęte/odrzucone) 31.08.2021
Zakończenie trybu odwoławczego 07.09.2021
Publikacja list pod głosowanie 13.09.2021
Start głosowania 20.09.2021
Koniec głosowania 27.09.2021
Ogłoszenie zadań 11.10.2021

Kwoty dla dzielnic

Dzielnica Kwota Maksymalna wartość zadania (80% puli)
Bończyk - Tuwima 165 722,00 zł 132 578,00 zł
Brzezinka 169 286,00 zł 135 429,00 zł
Brzęczkowice i Słupna 235 726,00 zł 188 581,00 zł
Dziećkowice 140 119,00 zł 112 095,00 zł
Janów - Ćmok 248 901,00 zł 199 121,00 zł
Kosztowy 149 814,00 zł 119 851,00 zł
Krasowy 153 186,00 zł 122 549,00 zł
Larysz - Hajdowizna 92 709,00 zł 74 167,00 zł
Ławki 82 236,00 zł 65 789,00 zł
Morgi 112 284,00 zł 89 827,00 zł
Mysłowice Centrum 216 039,00 zł 172 831,00 zł
Piasek 120 095,00 zł 96 076,00 zł
Stare Miasto 117 141,00 zł 93 713,00 zł
Szopena - Wielka Skotnica 151 242,00 zł 120 994,00 zł
Wesoła 205 490,00 zł 164 392,00 zł

Aktualności

RUSZA NABÓR DO SZÓSTEJ EDYCJI MYSŁOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Ruszamy! Dzisiaj uruchomiliśmy długo oczekiwaną szóstą edycję Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Począwszy od 19 lipca każdy mieszkaniec Mysłowic może złożyć formularz zgłoszeniowy ze swoim projektem zadania. Wszystkich, którzy mają pomysły na odmienienie przestrzeni miasta, zachęcamy do aktywnego udziału w akcji. Wystarczy wypełnić formularz i przekazać go do Urzędu Miasta w Mysłowicach. Na zgłoszenia czekamy do 9 sierpnia 2021 r.

Piata edycja Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego pokazała ogromny potencjał mieszkańców Mysłowic. Wybrano do realizacji dwanaście bardzo interesujących zadań. Mamy nadzieję, że w tym roku także się uda!

Do dzieła!

WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW

Za nami pierwsze warsztaty Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. Chcielibyśmy jednak nadal służyć wsparciem i pomocą przy tworzeniu projektów zadań w ramach tegorocznej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego, dlatego już dziś zapraszamy na kolejne warsztaty! Spotykamy się 26 Lipca 2021 r. od godziny 13:00 do 15:00 w sali nr 204 Urzędu Miasta Mysłowice.

WYMAGANA REJESTRACJA ! Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres email: mbo@myslowice.pl

Wejście na warsztaty wyłącznie w maseczkach ochronnych.