BO MYSŁOWICE

plik foto id: 1500017791

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ.

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom za udział w głosowaniu. Poniżej prezentujemy listę zadań, która dzięki Wam zostanie przekazana do realizacji.
Gratulujemy wygranym projektom! Wnioskodawców, którym się nie udało wygrać, zachęcamy do udziału w kolejnej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego.

Zwycięskie Zadania Siódmej Edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego

Dzielnica Nazwa  Ilość głosów  Wartość
Bończyk-Tuwima Tężnia Solankowa  561 150 000,00 
Brzezinka Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka  212 162 270,00 zł
Brzęczkowice - Słupna Park sensoryczny Brzęczkowice - Słupna  418 222 784,25 zł
Dziećkowice Bezpieczne Dziećkowice 86 132 989,00 zł
Janów Miejski - Ćmok Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów  109 243 673,00 zł
Kosztowy Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 16 w Mysłowicach Kosztowach.  221 140 892,81 zł
Krasowy Remont ulic w dzielnicy Krasowy – część III  194 146 800,50 zł
Larysz-Hajdowizna Mini tężnia solankowa – rozbudowa placu zabaw ,,Na Winklu” 128 29 000,00 zł
Morgi Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu  132 104 570,00 zł
Mysłowice-Centrum Wyspa Radości  269 194 400,00 zł
Piasek Zieleń-reaktywacja ,,PRZYJAŹNIE I KOLOROWO” 82 110 655,00 zł
Stare Miasto Mysłowice Alternatywnie – Starówka 62 107 400,00 zł
Wesoła ,,Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła”  373 200 600,00 zł

Wyniki głosowania

Głosów Dzielnica Tytuł
561 Bończyk-Tuwima Tężnia Solankowa
458 Bończyk-Tuwima Zespół obiektów rekreacyjno – sportowych w ramach uzupełnienia zagospodarowania osiedlowego parku Bończyk
212 Brzezinka Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka
418 Brzęczkowice - Słupna Park sensoryczny Brzęczkowice - Słupna
332 Brzęczkowice - Słupna Plac rowerowy
212 Brzęczkowice - Słupna Aktywność na szóstkę – strefa sportu dla dzieci i młodzieży
69 Brzęczkowice - Słupna Doposażenie Placu Zabaw przy SP 13 w urządzenia integracyjne
86 Dziećkowice Bezpieczne Dziećkowice
109 Janów Miejski - Ćmok Doposażenie placu zabaw przy ul. Partyzantów
221 Kosztowy Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 16 w Mysłowicach Kosztowach.
87 Kosztowy Modernizacja boiska sportowego na placu zabaw przy ul. Migdałowej w Kosztowych
194 Krasowy Remont ulic w dzielnicy Krasowy – część III
128 Larysz-Hajdowizna Mini tężnia solankowa – rozbudowa placu zabaw ,,Na Winklu”
132 Morgi Park Morgi – Ścieżka aktywności ruchowej – doposażenie wg projektu
269 Mysłowice-Centrum Wyspa Radości
139 Mysłowice-Centrum Strefa aktywności ruchowej seniorów i mieszkańców z niepełnosprawnościami ,,Aktywni na +”
82 Piasek Zieleń-reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO”
62 Stare Miasto Mysłowice ALTERNATYWNIE Starówka
373 Wesoła ,,Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła”
371 Wesoła Wesoła Czytelnia

ZADANIA PRZYJĘTE POD GŁOSOWANIE W SIÓDMEJ EDYCJI MYSŁOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp. Nazwa Dzielnica Wartość Opis
1 Wyspa Radości Mysłowice- Centrum 194 400,00  Celem zadania jest stworzenie nowej formy atrakcji, która zaspokoi potrzeby mieszkańców w zakresie rekreacji i przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego. Wyspa przewiduje powstanie nowoczesnego placu zabaw, który pozwoli najmłodszym mieszkańcom dzielnicy aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu wraz z opiekunami.
Lokalizacja: teren pomiędzy ul. Armii Krajowej 20-22 a,b / Armii Krajowej 16-16c, 18 oraz Morcinka 7-7b. Działki o numerach 7810/393, 8208/393
2 Tężnia Solankowa Bończyk - Tuwima 150 000,00 zł Projekt ma na celu uzupełnienie terenu rekreacyjnego na terenie Parku Bończyk w Tężnie Solankową wraz urządzeniami małej architektury tj. ławki. Mikroklimat tężni wykorzystywany jest w profilaktyce i leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, co jest szczególnie istotne dla mieszkańców Śląska. Dodatkowo inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności. Wykonanie tężni wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców oraz poprawi jego wizerunek zarówno dzielnicy jak i miasta. Grupa docelowa – mieszkańcy miasta Mysłowice w różnym wieku.
Lokalizacja: teren znajdujący na działce o nr 4447/152
3 Doposażenie Placu Zabaw przy SP 13 w urządzenia integracyjne Brzęczkowice- Słupna 217 163,38 zł Projekt ma na celu doposażenie istniejącego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 w Mysłowicach-Brzęczkowicach w urządzenia integracyjne, które pozwolą spędzać czas na świeżym powietrzu nie tylko dzieciom zdrowym ale także tym z niepełnosprawnościami w tym na wózkach inwalidzkich.
Lokalizacja: plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13
4 ZESPÓŁ OBIEKTÓW REKREACYJNO – SPORTOWYCH W RAMACH UZUPEŁNIENIA ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLOWEGO PARKU BOŃCZYK Bończyk - Tuwima 160 108,00 zł Projekt zakłada rewitalizację wraz zagospodarowaniem terenu znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 4 poprzez wykonanie górki saneczkowej wraz z montażem urządzeń małej architektury tj. huśtawki, ławki dla matek karmiących oraz urządzenia sportowe .Dodatkowo we wskazanym terenie przewiduje się nasadzenia drzew i krzewów. Na zboczach górki saneczkowej przewidziano następujące atrakcje : na dłuższym zboczu budowa toru do zjazdu na sankach, jabłuszkach lub oponach. Na krótszym zboczu nasypu przewidziano montaż uchwytów do wspinaczki oraz oraz lin , które umożliwią wejście na szczyt nasypu. Na zboczu skierowanym do wewnątrz zaplanowano montaż zjeżdżalni z której dzieci będą mogły skorzystać po wspinaczce. Celem projektu jest integracja wielopokoleniowa. Zarówno seniorzy, rodzice jak i dzieci będą mogli spędzić czas na łonie natury odpoczywając, bawiąc się i relaksując.
Lokalizacja: teren przy Szkole Podstawowej nr 4, działka nr 875/124
5 Plac rowerowy Brzęczkowice -Słupna 228 000,00 zł Celem projektu jest stworzenie miejsca nauki i rekreacji dla dzieci i młodzieży. Dzięki budowie placu rowerowego najmłodsi mieszkańcy miasta będą mogli poznawać zasady ruchu drogowego, uczyć się nauki jazdy na rowerze i hulajnodze oraz aktywnie spędzać czas wraz z opiekunami. Dodatkowo plac rowerowy będzie dostępny dla okolicznych przedszkoli i szkół podstawowych, umożliwiając tym samym przeprowadzanie zajęć edukacyjnych dla dzieci dot. zasad ruchu drogowego.
Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Hlonda 14, działki nr 2784/75, 2788/51, 2782/76.
6 Strefa aktywności ruchowej seniorów i mieszkańców z niepełnosprawnościami ,,Aktywni na +” Mysłowice- Centrum 169 380,00 zł Projekt ma na celu stworzenie miejsca dla mieszkańców zmagających się z niepełnosprawnością ruchową. Grupa ta wymaga stałej i systematycznej pracy nad poprawą kondycji ruchowej, która z powodu trudności w dostępie do usług rehabilitacyjnych lub fizjoterapeutycznych, bywa bardzo ograniczona. Strefa zostanie wyposażona w wielosezonowe, specjalistyczne urządzenia wspomagające aktywność ruchową mieszkańców, budowę bulodromu oraz miejsc do wypoczynku. Strefa ,,Aktywni na +” będzie miejscem integracji, spotkań, imprez sportowych i kulturalnych. Utworzone miejsce do gry w boule oraz speedball pozwoli na systematyczne treningi oraz organizacje międzypokoleniowych zawodów sportowych. Dzięki wyznaczonemu miejscu do biesiadowania powstanie również możliwość organizacji festynów i innych wydarzeń kulturalnych. Projekt skierowany jest do seniorów oraz mieszkańców w różnym wieku szczególnie do osób zmagających się z niepełnosprawnością ruchową.
Lokalizacja: Działka nr 1060/57
7 Mini tężnia solankowa – rozbudowa placu zabaw ,,Na Winklu” Larysz- Hajdowizna 29 000,00 zł Celem zadania jest budowa mini tężni solankowej na terenie istniejącego od lat placu zabaw ,,Na Winklu”. Na wskazanym terenie znajduje się wiele atrakcji dla dzieci, brak jest jednak elementów małej architektury, które służyłyby również dorosłym mieszkańcom miasta. Tężnia będzie doskonałym uzupełnieniem terenu w urządzenie wykorzystywane w profilaktyce schorzeń górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, rozedmie płuc, nadciśnieniu tętniczym , nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego wyczerpania. Dodatkowo inhalacje wykorzystane w profilaktyce u ludzi zdrowych powodują wzrost odporności. Wykonanie tężni na placu zabaw, w pobliżu siłowni na świeżym powietrzu pozwoli stworzyć unikalne miejsce rozrywki zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Grupa docelowa – mieszkańcy miasta Mysłowice w różnym wieku. Lokalizacja: Plac Zabaw ,,Na Winklu”
8 Bezpieczne Dziećkowice Dzieckowice 132 989,00 zł Celem zadania jest edukacja, poprawa bezpieczeństwa oraz ratowanie zdrowia i życia mieszkańców miasta Mysłowice. Realizacja zadania będzie możliwa poprzez zakup umundurowania specjalnego wraz z środkami ochrony osobistej, Zestawu Ratownictwa Wysokościowego, sprzętu medycznego, sprzętu szkoleniowego umożliwiającego prowadzenie kursów pierwszej pomocy oraz specjalistycznego sprzętu do ratownictwa technicznego.
Lokalizacja: Ochotnicza Straż Pożarna w Dziećkowicach
9 Poprawa bezpieczeństwa wraz z uporządkowaniem terenu poprzez zabezpieczenie skarpy terenu sportowego (boiska) będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 16 w Mysłowicach Kosztowach. Kosztowy 140 892,81 zł Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w dzielnicy Kosztowy poprzez zabezpieczenie skarpy znajdującej się na terenie boiska przy SP nr 16. Zadanie to służy szerokiej grupie mieszkańców w rożnym przedziale wiekowym. Z obiektu korzystają uczniowie SP 16 w Mysłowicach oraz zawodnicy Klubu Piłkarskiego Unia Kosztowy. Dodatkowo z terenu sportowego mogą korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy Mysłowic w każdym wieku. Realizacja zadania pozwoli w przyszłości wykorzystać teren pomiędzy ulica Chromika a projektowanym zabezpieczeniem terenu w miejsca postojowe.
Lokalizacja: teren Szkoły Podstawowej nr 16 obejmujący działki o nr : 1833/46,1666/46 oraz 1900/46.
10 Park sensoryczny Brzęczkowice - Słupna Brzęczkowie - Słupna 222 784,25 zł Projekt ma na celu przekształcenie niezagospodarowanego terenu zielonego znajdującego się na Osiedlu w Myslowicach-Brzęczkowicach na miejsce rekreacji i wypoczynku wraz ze sferą sensoryczną, które umożliwi mieszkańcom spędzanie czasu wolnego na łonie natury. Celem projektu jest stworzenie mini ogrodu sensorycznego na terenie należącym do Gminy Mysłowice. Ogród ten ma spełniać dwie funkcje: rekreacyjną (jako dopełnienie do istniejących już w pobliżu atrakcji mini siłowni) oraz sensoryczną. Ogród zmysłów może być podzielony na strefy: smakową, dotykową, zapachową, słuchową, wzrokową i dźwiękową oraz będzie wyposażony w różne urządzenia edukacyjno-rekreacyjne. Grupa docelowa – mieszkańcy miasta Mysłowice w różnym wieku, w tym osoby z niepełnosprawnością. Parki sensoryczne przeznaczone są do celów socjalizujących, terapeutycznych i edukacyjnych dla osób w każdym wieku, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową i sensoryczną.  
Lokalizacja: niezabudowany teren znajdujący się obok Przedszkola nr 16 przy ul. F.Kawy 4. Nr działek: 3664/43, 3669/83, 3663/92, 3666/43, 3668/83, 3671/43.
11 Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka Brzezinka 162 270,00 zł Projekt obejmuje uporządkowanie terenu wraz z wyburzeniem murków i budową nowego ogrodzenia w postaci ozdobnych łańcuchów. Dodatkowo zagospodarowane zostaną tereny zielone wraz z montażem kamer. Park znajduje się w centrum dzielnicy, jego odnowienie pozwoli stworzyć strefę relaksu i odpoczynku dla mieszkańców miasta w różnym wieku.
Lokalizacja: działka nr 1473/60
12 Modernizacja boiska sportowego na placu zabaw przy ul. Migdałowej w Kosztowych Kosztowy 144 000,00 zł Celem zadania jest modernizacja istniejącego boiska sportowego do piłki nożnej znajdującego się na placu zabaw przy ul. Migdałowej w Kosztowach. Modernizacja boiska obejmuje wymianę trawiastej nawierzchni na sztuczną trawę wraz z przygotowaniem podłoża. Miejsce to jest przeznaczone nie tylko dla najmłodszych mieszkańców miasta ale również dla młodzieży, osób w średnim wieku i seniorów
Lokalizacja: boisko sportowe znajdujące się na terenie placu zabaw przy ul. Migdałowej w Kosztowach. Nr działki: 1025/34.
13 ,,Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła” Wesoła 200 600,00 zł Celem zadania jest utworzenie w Dzielnicy Wesoła zielonych miejsc postojowych dla samochodów osobowych wykonanych z kostki ażurowej. Zakres zadania obejmuje wykonanie 10 miejsc postojowych z drogą manewrową w centralnej części osiedla pomiędzy ulicami Pocztową, Wiosny Ludów , Kryształową w bliskiej odległości szkoły, przedszkola oraz pawilonów i sklepów. Eko miejsca postojowe w Dzielnicy Wesoła to rozwiązanie z którego skorzystają nie tylko mieszkańcy Dzielnicy Wesoła ale również pozostali mieszkańcy miasta Mysłowice.
Lokalizacja: Teren pomiędzy ulicą Pocztową, ulicą Kryształową, ulicą Wiosny Ludów. Numer działki: 1354/32 i 1362/32.
14 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. PARTYZANTÓW Janów Miejski- Ćmok 243 673, 00 zł Zadanie ma na celu doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Partyzantów wraz z demontażem starych urządzeń, montażem ogrodzenia oraz uzupełnienie terenu w kosze i ławki . Urządzenia na istniejącym placu zabaw są mocno zniszczone, dla bezpieczeństwa dzieci wymagają wymiany na nowy sprzęt. W okolicy znajduje się zarówno zabudowa jedno jak i wielorodzinna co powoduje, że teren tętni życiem i jest chętnie uczęszczany przez dzieci. Montaż dodatkowych ławek pozwoli również opiekunom dzieci korzystać z ww. terenu.
Lokalizacja: Działka nr 2014/86
15 Mysłowice ALTERNATYWNIE Starówka Stare Miasto 107 400,00 zł Organizacja pięciu wydarzeń kulturalnych na terenie Starego Miasta. Jak pokazały trzy poprzednie sezony letnie projekt spełnia oczekiwania mieszkańców a Starówka dzięki niemu odżyła. Sezon 2023 ma za zadanie dostarczyć zróżnicowaną oferte wydarzeń tak aby każdy mieszkaniec niezależnie od wieku mógł miło spędzić czas w przestrzeni Starego Miasta.
Lokalizacja: teren Starego Miasta, Rynek
16 Wesoła Czytelnia Wesoła 200 000,00 zł Celem zadania jest stworzenie nowoczesnego i przyjaznego miejsca spotkań czytelniczych oraz kulturalnych dla mieszkańców Mysłowic, w lokalu znajdującym się przy ul. 3 Maja 28 w Mysłowicach. Lokal będzie zarządzany przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Zakres zadania obejmuje utworzenie kącika dla dzieci, strefy czytelniczo-warsztatowej oraz zaplecza socjalnego. Projekt ma na celu stworzenie przyjaznego miejsca, które będzie łączyć pokolenia oraz wzmacniać więzi rodzinne poprzez wspólne czytanie książek. Projekt skierowany jest również dla młodych rodziców, którzy będą mogli czytać książki pozostawiając pociechę w bezpiecznym miejscu. Realizacja projektu poprawi i poszerzy ofertę kulturalną w południowych dzielnicach a dodatkowo zaktywizuje lokalną społeczność.
Lokalizacja: lokal przy ul. 3-go Maja 28.
17 Remont ulic w dzielnicy Krasowy – część III Krasowy 146 800,50 zł Zadanie polega na remoncie nawierzchni ulicy bocznej PCK na odcinku od PCK nr 17 w kierunku ulicy Ziołowej. Zadanie to jest kontynuacja remontów dróg przeprowadzonych w dzielnicy Krasowy w ramach poprzednich edycji MBO.
Lokalizacja: Fragment ulicy PCK - boczna (tzw. "Przetnica") na odcinku ok. 900 m2 od nr 17 (w kierunku ulicy Ziołowej), dodatkowo ulica boczna PCK(Przetnica) od okolic nr 443 w kierunku ul. Kościelniaka.
18 Zieleń-reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO” Piasek 110 655,00 zł Celem zadania jest uregulowanie i nowe zagospodarowanie przestrzeni zielonej, w tym zakup koszy na śmieci, co podniesie walory estetyczne dzielnicy oraz stworzy przyjazne miejsce do wypoczynku w zadbanym, zielonym miejscu. Lokalizacja: część działki 475/22 oraz działkę 541/22.
19 PARK MORGI – ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ – DOPOSAŻENIE WG PROJEKTU Morgi 104 570,00 zł Projekt zakłada kontynuację zadania rozpoczętego 3 lata temu. W trakcie poprzedniej edycji budżetu MBO został stworzony projekt parku, którego realizacja została podzielona na etapy. Tegoroczny wniosek obejmuje swoim zakresem powstanie ścieżki i infrastruktury oraz nasadzeń. Park w swojej finalnej wersji będzie ciekawą alternatywą dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Projekt pozwoli grupie docelowej aktywnie spędzać czas w ciekawym przyrodniczo terenie.
Lokalizacja: Działka nr 3725/86
20 AKTYWNOŚĆ NA SZÓSTKĘ – strefa sportu dla dzieci i młodzieży Brzęczkowice -Słupna 228 113,12 zł Projekt zakłada budowę ogólnodostępnej strefy sportu dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mysłowicach. Zakres zadania obejmuje budowę nowoczesnej siłowni dostosowanej rozmiarem i designem dla dzieci i młodzieży, konstrukcje street workout, smart ławkę oraz stojak na rowery. W mieści brak jest siłowni zewnętrznych dostosowanych pod względem komfortu i bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo instalacja smart ławki zachęci również mniej aktywną młodzież do spędzania czasu na świeżym powietrzu Zadanie skierowane jest w szczególności dla dzieci i młodzieży .  
Lokalizacja: ul. Generała Jerzego Ziętka 116. Działki nr: 3985/229 oraz 1260/229

ZADANIA ODRZUCONE W SIÓDMEJ EDYCJI MYSŁOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp. Nazwa Dzielnica Wartość Ocena Uwagi  
1 Rewitalizacja Szczeliny Przeciwlotniczej i Piwnicy Lodowej w Parku Zamkowym Stare Miasto 64 000,00 zł   NEGATYWNA Odwołanie nie zostało uznane: Nie zostały uwzględnione koszty wykonania ekspertyzy technicznej, która ze względu na obecny stan obiektu jest niezbędna. W zakresie zabezpieczenia obiektu wyjaśnienia zawarte w odwołaniu są niewystarczające, nieuwzględniona elementów takich jak: sygnalizacja napadu i włamania, sygnalizacja pożarowa oraz sposób realizacji ochrony fizycznej. Nie został również wskazany koszt kluczowych elementów tj. montażu zabezpieczeń elektronicznych. Ponadto z zapisów uzasadnienia wynika, że głównym celem projektu jest udostępnienie zwiedzającym atrakcyjnego turystycznie obiektu. Aby zapewnić odpowiedni poziom wystaw niezbędny jest zakup eksponatów, przygotowanie projektów plastycznych ekspozycji oraz ich wykonanie, zakup mebli ekspozycyjnych (gablot), manekinów itp. kwota 10 tys. zł zawarta w kosztorysie zadania jest niewystarczająca. Brak powyżej wymienionych informacji oraz niezbędnych ekspertyz w ocenie Zespołu ds. weryfikacji projektów złożonych w ramach Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. nie pozwala na oszacowanie realnych kosztów realizacji zadania jak i na jego realizację.
2 PRZODEK – strefa dla dużego i małego Brzezinka 110 655,00  Ocena łączna negatywna – nie spełnia Wnioskodawca nie spełnił warunków formalnych: - NIE WPŁYNĘŁO ODWOŁANIE
3 Bezpieczny Larysz – rozbudowa inteligentnego monitoringu dzielnicowego Larysz - Hajdowizna 77 000,00 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia Odwołanie nie zostało uznane: Wskazane przez wnioskodawce środki na zakup kamer są niedoszacowane. Wymagane przez miasto parametry spełniają tylko kamery producentów specjalizujących się w nowoczesnych rozwiązaniach w tym zakresie a te są drogie. Kamery CCTV stosowane w ZOMM, MOSiR i innych miejscach wskazanych przez Wnioskodawcę nie współpracują z systemami analitycznymi wymaganymi przez monitoring miejski a zastosowanie rozwiązań opartych o telewizję przemysłową generowałoby dla miasta ogromne koszty obsługi monitoringu. Należy też wskazać, że koszt punktu kamerowego wynika głównie z faktu, że jego montaż to de facto robota budowlana wymagająca projektów budowlanych, uzgodnień geodezyjnych, rożnego rodzaju pozwoleń oraz konieczność zatrudnienia przez wykonawcę monitoringu firmy budowlanej, elektrycznej, dokonania niezbędnych uzgodnień, żeby rozpocząć pracę. Odnosząc się do kwestii związanych z RODO należy wspomnieć, że kamery MOSiR czy ZOMM na PSZOK’ach, nie rejestrują obrazu. Osoby nie godzące się, aby ich wizerunek był rozpowszechniany przez kamery online mają możliwość odstąpienia np. od korzystania z lodowiska. Natomiast kamery ZOMM przy PSZOK,ach skierowane są na parking i to pod takim kątem, że rozpoznanie czekającej w aucie osoby jest praktycznie niemożliwe a monitoring służy do tego, aby mieszkaniec sprawdził jak długa jest kolejka samochodów do punktu odbioru. Mieszkańcy dzielnicy pod okiem kamery nie będą mieli takiej alternatywy. Obserwowani w swojej najbliższej przestrzeni zostaną pozbawieni swobody, która powinna być im zagwarantowana.
4 Ukwiecona Wesoła Wesoła 28 000,00 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia Odwołanie nie zostało uznane: Przedłożone przez Wydział Ochrony Środowiska koszty utrzymania znacznie przewyższają szacunkowy koszt realizacji zadania.
5 Harcerskie Centrum Szkoleniowe   Stare Miasto   80 000,00 zł   Ocena łączna negatywna – nie spełnia Wnioskodawca nie spełnił warunków formalnych: - NIE WPŁYNĘŁO ODWOŁANIE
6 Finalizacja i realizacja zadania MBO 2019 r. „Zatoczki parkingowe przeplatane zielenią wzdłuż ulicy Stawowej” Piasek 110 665,00 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia Wnioskodawca nie spełnił warunków formalnych: - NIE WPŁYNĘŁO ODWOŁANIE

OGŁOSZENIE

Zakończenie etapu weryfikacji i oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do siódmej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego

Prezydent Miasta Mysłowice informuje o zakończeniu etapu weryfikacji i oceny formalnej formularzy zgłoszeniowych do siódmej edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego oraz przekazuje do publicznej wiadomości listę projektów przyjętych i odrzuconych, stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia. Po zakończeniu weryfikacji zgłoszonych projektów zadań i ogłoszeniu listy projektów przyjętych i odrzuconych, wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania się od wyniku weryfikacji do Prezydenta, pisemnie w terminie 7 dni od ogłoszenia listy projektów.

W ramach trybu odwoławczego wnioskodawca ma prawo do dokonania modyfikacji projektu, jedynie w zakresie uchybień nie zmieniających istoty danego projektu, wykazanych przez Zespół ds. weryfikacji, bez konieczności ponownego składania formularza i listy poparcia. Prezydent Miasta rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.

Po zakończeniu trybu odwoławczego, Prezydent podaje do publicznej wiadomości listę obejmującą projekty odrzucone i przyjęte pod głosowanie, z uwzględnieniem ewentualnego połączenia projektów zadań. Lista projektów odrzuconych podlega opublikowaniu wraz z podaniem przyczyny odrzucenia.

Lp. Tytuł  Dzielnica Wartość Wynik weryfikacji Uwagi do wyniku weryfikacji
1 Wyspa Radości Mysłowice- Centrum 194 400,00  Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury projektowej i późniejszej realizacji
2 Tężnia Solankowa Bończyk-Tuwima 150 000,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z następującymi uwagami: zakres wniosku zostanie określony na etapie projektowym, a możliwość realizacji zadania jest uzależniona od opinii gestorów sieci.
3 Doposażenie Placu Zabaw przy SP 13 w urządzenia integracyjne. Brzęczkowice- Słupna 217 163.38 Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury projektowej i późniejszej realizacji
4  ZESPÓŁ OBIEKTÓW REKREACYJNO – SPORTOWYCH W RAMACH UZUPEŁNIENIA ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLOWEGO PARKU BOŃCZYK Bończyk-Tuwima 160 108,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z następującymi uwagami: zakres wniosku zostanie określony na etapie projektowym , a możliwość realizacji zadania jest uzależniona od opinii gestorów sieci. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska ilość, jak i rodzaj nasadzonych drzew i krzewów zostanie ustalony na etapie projektowym.
5 Rewitalizacja Szczeliny Przeciwlotniczej i Piwnicy Lodowej w Parku Zamkowym Stare Miasto 64 000,00 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia W projekcie nie została uwzględniona konieczność wykonania ekspertyzy budowlanej obiektu. Nie podano rodzaju drzwi zewnętrznych oraz kwoty ich zakupu i montażu.                Nie uwzględniono instalacji zabezpieczeń elektronicznych  oraz ochrony fizycznej. Koszt wykonania ekspozycji stałej jest niedoszacowany dodatkowo Muzeum Miasta Mysłowice nie posiada obecnie możliwości finansowych oraz personalnych do zarządzania obiektem.
6 Plac rowerowy Brzęczkowice Słupna 228 000,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury projektowej i późniejszej realizacji
7 PRZODEK – strefa dla dużego i małego Piasek 110 665,00 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia Wnioskodawca nie spełnił warunków formalnych. Działki o numerze  nr 2082/25, 526/25,527/25, 528/25,220/35,2202/35,2206/234 oddane są w trwały zarząd Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Mysłowicach. Realizacja zadania na ww. działkach wymaga przekazania zgody zarządcy terenu tj. Dyrektora MOSiR-u. Dodatkowo opis zadania jest zbyt ogólny, niespójny    z załączonym do wniosku kosztorysem
8 Strefa aktywności ruchowej seniorów i mieszkańców z niepełnosprawnościami  ,,Aktywni na +” Mysłowice Centrum 169 380,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury projektowej i późniejszej realizacji. W opinii Wydziału Ochrony Środowiska na etapie prac projektowych konieczne będzie przeprowadzenie wizji w terenie,  w sprawie ustalenia miejsc nasadzeń tak aby planowany montaż urządzeń z nimi nie kolidował.
9 Bezpieczny Larysz – rozbudowa inteligentnego monitoringu dzielnicowego Larysz - Hajdowizna 77 000,00 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia Projekt został mocno niedoszacowany,                          a  przedłożona wycena jest nierzetelna i niekompleksowa. 
10 Mini tężnia solankowa – rozbudowa placu zabaw ,,Na winklu” Larysz- Hajdowizna 29 000,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku oraz parametry urządzenia mogą ulec zmianie w zależności od wyniku procedury projektowej i późniejszej realizacji
11 Ukwiecona Wesoła Wesoła 28 000,00 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia Przedłożone  przez Wydział Ochrony Środowiska koszty utrzymania znacznie przewyższają szacunkowy koszt realizacji zadania.
12 Bezpieczne Dziećkowice Dziećkowice 132 989,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury i późniejszej realizacji
13 Zabezpieczenie skarpy terenu sportowego(boiska) będącego w trwałym Zarządzie Szkoły Podstawowej numer 16 w Mysłowicach Kosztowych wraz z uporządkowaniem terenu. Kosztowy 140 892,81 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia Brak społecznego aspektu realizacji zadania.
14 Park sensoryczny Brzęczkowice - Słupna Brzęczkowice – Słupna 222 784,25 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury i późniejszej realizacji
15 Odczarowany Park – Bezpieczna Brzezinka Brzezinka 162 270,00 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia Punkt zadania dotyczący monitoringu opisany  nieszczegółowo, brak rzetelnego kosztorysu.
16 Modernizacja boiska sportowego na placu zabaw przy ul. Migdałowej w Kosztowych Kosztowy 144 000,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury projektowej i kosztów realizacji zadania w 2023 r.
17  ,,Eko Miejsca Postojowe w Dzielnicy Wesoła” Wesoła 200 600,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury i późniejszej realizacji
18 Harcerskie Centrum Szkoleniowe Mysłowice Centrum 208 008,00 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia Projekt skierowany jest do zbyt wąskiej grupy odbiorców.
19 DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY UL. PARTYZANTÓW Janów Miejski - Ćmok 243 673,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury i późniejszej realizacji
20 Mysłowice ALTERNATYWNIE Starówka Stare Miasto 107 400,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku zostanie dostosowany do zaleceń wskazanych przez Wydział Kultury, Sportu i Rekreacji
21 Wesoła Czytelnia Wesoła 200 000,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury i późniejszej realizacji
22 Remont ulic w dzielnicy Krasowy – część III Krasowy 149 225,83 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia Zgodnie z danymi PZGiK część pasa drogi znajduje się w granicach praw własności osoby prywatnej (nr 2019/73) co uniemożliwia realizacje wniosku w wskazanym zakresie. Natomiast w zakresie remontu drogi gruntowej 2375/76 do budowy drogi wymagane jest pozwolenie na budowę, a szerokość projektowanej drogi, jak również przewidziane  parametry techniczne  nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno budowlanych dotyczących dróg publicznych
23 Zieleń-reaktywacja „PRZYJAŹNIE I KOLOROWO” Piasek 110 655, 00 zł  Ocena łączna negatywna – nie spełnia Wskazany teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Zamkowego .                         W  związku z powyższym Zespół nie widzi zasadności wykonania zadania.
24 PARK MORGI – ŚCIEŻKA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ – DOPOSAŻENIE WG PROJEKTU Morgi 104 570,00 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Pozytywna bez uwag. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury i późniejszej realizacji
25 Finalizacja i realizacja zadania MBO 2019 r. „ Zatoczki parkingowe przeplatane zielenią wzdłuż ulicy Stawowej” Piasek 110 665,00 zł Ocena łączna negatywna – nie spełnia Niewystarczające środki na realizację zadania, brak  możliwości wykorzystania kwoty z roku 2019 w roku obecnym
26 AKTYWNOŚĆ NA SZÓSTKĘ – strefa sportu dla dzieci i młodzieży Brzęczkowice i Słupna 228 113,12 zł Ocena łączna pozytywna – spełnia Ocena pozytywna z uwagami. Zakres ujęty we wniosku może ulec zmianie w zależności od wyniku procedury projektowej i późniejszej realizacji

Ważne informacje

 • Jak złożyć projekt w Mysłowickim Budżecie Obywatelskim?
 • Masz pomysł na działanie lub inwestycję w swojej dzielnicy?
 • A może chcesz aby odmieniło się Twoje ulubione miejsce w mieście?
 • Jak to zrobić?
 • Sprawdź zasady Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego w tej edycji (dokumenty do pobrania).
 • Pobierz formularz (dokumenty do pobrania) w wybranym formacie.
 • Dokładnie wypisz wszystkie pola formularza. Przelicz koszty! Sprawdź ile można przeznaczyć
  na zadanie w danej dzielnicy!
 • Załącz oświadczenie (także znajdziesz je w dokumentach do pobrania) jeśli twój projekt dotyczy jednostki miejskiej (szkoły, przedszkola itp.).
 • Skompletuj załączniki, opracuj mapkę planowanej inwestycji, zrób zdjęcia itp.
 • Zbierz wymagane podpisy na liście poparcia.
 • Złóż wniosek!

Zgłaszanie projektów

 • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Mysłowice, 41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 1 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Mysłowice),
 • osobiście, w Urzędzie Miasta Mysłowice, w Kancelarii Ogólnej, ul. Powstańców 1 lub za pomocą skrzynki podawczej w Biurze Obsługi Mieszkańca.
 • drogą elektroniczną, na adres mbo@myslowice.pl, w formie skanów oryginalnych i podpisanych dokumentów.

Proste? Do dzieła! Twoja dzielnica czeka na Twój pomysł!

Koniecznie sprawdź harmonogram Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego!
Masz pytania? Napisz! Wkrótce zorganizujemy dla Ciebie warsztaty!

Harmonogram

I warsztat 01.08.2022
Otwarcie naboru 01.08.2022
II warsztat 22.08.2022
Zakończenie naboru 26.08.2022
Zakończenie oceny złożonych formularzy 03.10.2022
Publikacja list (przyjęte/odrzucone) 07.10.2022
Zakończenie trybu odwoławczego 14.10.2022
Publikacja list pod głosowanie 21.10.2022
Start głosowania 28.10.2022
Koniec głosowania 04.11.2022
Ogłoszenie zadań 16.11.2022

Kwoty dla dzielnic

Dzielnica Kwota Maksymalna wartość zadania (80% puli)
Bończyk - Tuwima 200 135,00 zł 160 108,00 zł
Brzezinka 202 838,00 zł 162 270,00 zł
Brzęczkowice i Słupna 287 675,00 zł 230 140,00 zł
Dziećkowice 166 236,00 zł 132 989,00 zł
Janów - Ćmok 304 591,00 zł 243 673,00 zł
Kosztowy 180 296,00 zł 144 237,00 zł
Krasowy 186 533,00 zł 149 226,00 zł
Larysz - Hajdowizna 106 037,00 zł 84 830,00 zł
Ławki 92 322,00zł 73 858,00 zł
Morgi 130 714,00 zł 104 570,00 zł
Mysłowice Centrum 260 365,00 zł 208 292,00 zł
Piasek 138 319,00 zł 110 655,00 zł
Stare Miasto 134 332,00 zł 107 466,00 zł
Szopena - Wielka Skotnica 178 850,00 zł 143 080,00 zł
Wesoła 250 757,00 zł 200 606,00 zł

Aktualności